خوشه بندی

خوشه‌ بندی با K-means

خوشه‌ بندی clustering  یکی از پرکاربردترین روش‌های یادگیری بدون نظارت unsupervised learning  است. همان‌طور که از نامش پیداست، خوشه بندی به عملِ گروه‌بندی ...
آموزش

ناوبری پست ها