یادگیری ماشین در بیوچیپ
اخبار

یادگیری ماشین در بیوچیپ به طبقه‌‌‌بندی انواع سلول‌‌‌های سرطان پستان کمک می‌‌‌کند

محققان در حال مطالعه و پژوهش روی زیست‌‌تراشه‌‌‌‌ای‌‌‌اند که از فناوری یادگیری ماشین برای طبقه‌بندی دقیق انواع سلول‌های سرطانی بهره می‌‌‌برد. یادگیری ماشین ...