ریاضی در علم داده
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

ریاضی در علم داده چقدر مورد نیاز است و چه کاربردهایی دارد؟

‌‌حوزه علوم داده، گستره‌ای است که نسبت به دیگر حوزه‌‌‌های مرتبط با مهندسی ‌‌‌نرم‌‌افزار، به مجموعه مهارت‌‌‌های بیشتری نیاز دارد. یکی از متداول‌‌ترین ...