فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
آموزش

سه مانعی که فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بر آن‌‌‌ها غلبه خواهند کرد

همانند همه عرصه‌‌‌های فناوری، فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز محدودیت‌‌‌های مشخصی دارند. کسب‌‌وکارها و سازمان‌‌‌ها برای پیاده‌‌‌سازی هوش مصنوعی باید بدانند ...