خنثی کردن تاثیر عوامل محیطی
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

خنثی کردن تاثیر عوامل محیطی بر کیفیت با روش‌های جدید

فناوری بینایی رایانه‌ای در زمینه‌هایی مانند سیستم‌های نظارت خودکار‌، اتومبیل‌های خودران‌، تشخیص چهره‌، مراقبت‌های بهداشتی و ابزارهای فاصله‌گذاری اجتماعی کاربرد زیادی دارند. اما ...