آزارهای اینترنتی
اخبار

اینستاگرام برای کاستن از آزارهای اینترنتی از ابزارهای جدید هوش مصنوعی استفاده می‌کند

فیس‌بوک در به‌روزرسانی‌های جدید اینستاگرام توجه ویژه‌ای به ایمن نگه‌داشتن کودکان از آزارهای اینترنتی داشته است. ازجمله مهم‌ترین این به‌روزرسانی‌ها، دشوار کردن ارسال ...