سرای نوآوری
اخبار

برنامه ویژه سرای نوآوری دانشگاه آزاد قزوین: راه‌اندازی مدرسه کسب‌و‌کار هوش مصنوعی

دستورالعمل راه‌اندازی سراهای نوآوری از طرف معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از اردیبهشت ۱۳۹۸ به‌منظور ابلاغ به دانشگاه‌ها نهایی شد ...

ناوبری پست ها