آموزش شبکه عصبی
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مختلف برای آموزش شبکه عصبی آشنا شویم

ممکن است بسیاری از افراد بدون اطلاع از روش بهینه‌سازی، از بهینه‌سازها هنگام آموزش شبکه عصبی استفاده کنند. بهینه‌سازها به الگوریتم‌ها یا روش‌هایی ...