یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل
تحلیل بازارهای هوش مصنوعی

مدل‌های یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های آثار هنرمندان بزرگ و بازار نقاشی

چه چیزی باعث موفقیت هنرمندان و نقاشی آن‌ها می‌شود؟ این همان موضوعی است که آناستازیوس افتیمیو، دانشجوی دکترای دانشکده بازرگانی آمستردام می‌خواهد با ...