پروژه تشخیص اشیاء
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

پروژه تشخیص اشیاء و ایجاد یک مکانیزم لاگین کردن با استفاده از TDD

اخیراً مشغول کار در پروژه‌ای مربوطه به نرم‌افزار پردازش آنی بوده‌ایم. این نرم‌افزار ویدئوها را از سیستم‌های نظارتی دریافت کرده و کادرهای محصورکننده ...

ناوبری پست ها