تعمیم پذیری
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

تعمیم پذیری و بهینه‌سازی : تکنیک‌هایی برای جلوگیری از بیش‌برازش و کم‌برازش

محور اصلی یادگیری ماشین، برقرای توازن درست بین بهینه‌سازی optimization و تعمیم پذیری generalization است. منظور از بهینه‌سازی، تنظیم مدل برای دستیابی به ...