شبکه های عصبی عمیق
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

شبکه های عصبی عمیق چگونه تاثیر داروهای روان‌گردان بر هوشیاری را نشان می‌دهند؟

طبق مقاله جدیدی که در مجله علمی Neuroscience of Consciousness منتشرشده است، به‌کارگیری روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین و شبکه های عصبی عمیق می‌توانند ...

ناوبری پست ها