حذف سوگیری الگوریتم
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

حذف سوگیری الگوریتم های بهداشت و درمان منجر به عملکرد بی‌نقص آن می‌شود

مراقبت‌های بهداشتی مبتنی بر هوش مصنوعی قادر به ایجاد تغییر در تصمیم‌گیری و درمان‌های پزشکی است. البته که این الگوریتم‌ها باید کاملا آزمایش ...