بولی
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

بررسی تاثیر کنش‌های ساده در بروز رفتارهای پیچیده با شبکه بولی

کوچک‌ترین کنش‌ها می‌تواند منجر به بروز رفتارهای پیچیده شود، از واکنش‌های بیولوژیکی سرطان‌زا گرفته تا جدیدتریم میم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. ...