درخت جستجوی مونت کارلو
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

درخت جستجوی مونت کارلو: پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برای بازی‌های زنده

مقدمه یادگیری تقویتی Reinforcement Learning یک تکنیک یادگیری ماشینی Machine learning است که به کمک آن می‌توانیم عامل تصمیم‌گیرنده‌ای Agent طراحی کنیم که ...