فناوری GPT-3
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

چت‌باتی که از فناوری GPT-3 استفاده می‌کرد به بیمار فرضی پیشنهاد خودکشی داد

می‌دانیم که گاهی وقت‌ها ممکن است چت‌بات‌‌های پزشکی توصیه‌های خطرناکی داشته باشند، اما یکی از این چت‌بات‌ها که با فناوری GPT-3 شرکت OpenAI ...

ناوبری پست ها