تولیدکننده داده Keras
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

ساخت یک تولیدکننده داده Keras برای ایجاد توالی‌ از فریم‌های ویدئویی و انجام تحلیل زمانی با استفاده از RNN

انواع تولیدکننده داده Keras برای RNN مدل‌های یادگیری عمیق برای آموزش به حجم بالایی از داده‌ها نیاز دارند و به دلیل پیچیدگی‌های حافظه ...