تولیدکننده داده Keras
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

ساخت تولیدکننده داده Keras برای ایجاد توالی‌ از فریم‌های ویدئویی و انجام تحلیل زمانی با RNN

مدل‌های یادگیری عمیق برای آموزش به حجم بالایی از داده‌ها نیاز دارند و به دلیل پیچیدگی‌های حافظه Space complexitites عملکرد ضعیفی دارند. انواع ...