Filter by دسته‌ها
آموزش هوش مصنوعی و انواع آن
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی
اصول هوش مصنوعی
پایتون و ابزارهای یادگیری عمیق
کتابخانه‌ های یادگیری عمیق
یادگیری با نظارت
یادگیری بدون نظارت
یادگیری تقویتی
یادگیری عمیق
یادگیری نیمه نظارتی
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی
بینایی ماشین
پردازش زبان طبیعی
پردازش گفتار
چالش‌های عملیاتی
داده کاوی و بیگ دیتا
رایانش ابری و HPC
سیستم‌‌های امبدد
علوم شناختی
دیتاست
اخبار
رسانه‌ها
آموزش پردازش زبان طبیعی
آموزش علوم داده
اینفوگرافیک
پادکست
ویدیو
رویدادها
کاربردهای هوش مصنوعی
کسب‌و‌کار
تحلیل بازارهای هوش مصنوعی
کارآفرینی
هوش مصنوعی در ایران
هوش مصنوعی در جهان
 تحلیل اکتشافی داده ها (EDA) و مقدمه‌ای بر فرآیند آن

تحلیل اکتشافی داده ها (EDA) و مقدمه‌ای بر فرآیند آن

تحلیل اکتشافی دادهExploratory Data Analysis  مهم‌ترین بخش تحلیل داده/ یادگیری ماشین است. این عملیات حدود 70 تا 80% چرخه‌ی زندگی هر پروژه‌ی علوم داده را به خود اختصاص می‌دهد. اکتشاف، آماده‌سازی و درک داده‌ها، بخشی از روش‌شناختی استاندارد این حوزه است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

شناخت انواع داده‌ها بخش مهمی از فرآیند تحلیل اکتشافی داده به شمار می‌رود، زیرا روش آماری که برای تجزیه و تحلیل عمقی به کار می‌بریم به نوع داده‌ها بستگی دارد. ابتدا نگاهی مختصر به انواع داده‌ها خواهیم داشت.

تحلیل اکتشافی داده
انواع داده

انواع داده‌ها

  1. داده‌های دسته‌ای: این نوع داده‌ها دسته‌هایی با ویژگی‌های متفاوت دارند؛ مواردی همچون جنسیت، نژاد، رنگ، مقیاس لیکرتیLikert scale ، و غیره در این گروه جای می‌گیرند. دو نوع داده‌ دسته‌ایcategorical وجود دارد:
  2. داده‌های اسمی: داده‌های اسمیNominal data گسسته و غیرکمی هستند؛ برای مثال، جنسیت، رنگ، نژاد و … . این داده‌ها را نمی‌توان رتبه‌بندی کرد.
  3. داده‌های ترتیبی یا رتبه‌ای: داده‌های ترتیبیOrdinal data گسسته هستند اما می‌توان آن‌ها را به ترتیب خاصی قرار داد. برای مثال: مقیاس لیکرتی، سطح تحصیلات، رده‌ی سازمانی (دستیار، دستیار ارشد، مدیر و …).
  4. داده‌های عددی: این نوع داده‌ها ذاتاً کمی هستند. دو نوع داده‌ی عددیNumerical وجود دارد:
  5. فاصله‌ای: این داده‌ها ترتیب دارند و می‌توان تفاوت و فاصله‌ بین آن‌ها را محاسبه کرد. برای مثال، دما یک متغیر فاصله‌ای است. داده‌های فاصله‌ایinterval نمی‌توانند صفر واقعی داشته باشند.
  6. نسبی: این نوع داده‌ها نیز ترتیب دارند و همچون داده‌های فاصله‌ای، فاصله‌ی بینشان را می‌توان محاسبه کرد؛ اما صفر واقعی نیز دارند. نمونه‌ی خوبی از متغیرهای نسبیRatio ، فاصله و یا وزن هستند که مقدار منفی نمی‌گیرند و صفر واقعی دارند.

اکنون که انواع داده‌ها را می‌‌شناسیم، گام‌های فرآیند تحلیل اکتشافی داده را توضیح می‌دهیم.

تحلیل اکتشافی داده ها
گام‌های فرآیند تحلیل اکتشافی داده

1- تعیین نوع داده: داده‌ها به شکل ردیف و ستون (جدول) ساختاربندی می‌شوند. ستون‌های یک دیتاست دو نوع داده را نشان می‌دهند: پیش‌بینPredictor  (ورودی)، پاسخResponse  (خروجی)؛ این مورد در مورد مدل‌های یادگیری نظارت‌شده صدق می‌کند. در یادگیری غیرنظارت‌شده همه‌ی متغیرها باید در گروه ورودی قرار گیرند. جدول پایین به تعیین نوع داده‌ها کمک می‌کند:

نوع دادهنوع متغیرنقش
کمی (عددی)پیوستهپاسخ
کیفی (متن)گسسته/ رده‌ایپیش‌بین

2- تحلیل یک‌متغیره: همانطور که از نامش مشخص است، در این مرحله هر کدام از متغیرها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. دو نوع متغیر پیوسته و گسسته وجود دارد. روش تحلیل هر کدام از این دو نوع در جدول پایین نمایش داده شده است:

 نوع متغیر 
نوع تحلیلپیوستهگسسته
تحلیل عددی·       تحلیل معیارهای گرایش مرکزی: میانگین، میانه و نما

 

·       معیارهای پراکندگی: دامنه، دامنه‌ی میان‌چارکی، واریانس، کجی و کشیدگی

·       جداول فراوانی برای تعیین فراوانی و فراوانی درصدی

 

 

تحلیل تصویری·       نمودار جعبه‌ای و هیستوگرام·       نمودار میله‌ای، نمودار دایره‌ای

3- تحلیل دو متغیری: در این گام رابطه‌ی بین هر دو متغیر موجود در دیتاست را بررسی می‌کنیم. شناخت این روابط در تعیین متغیر هدف یا متغیرهای پیش‌بین اهمیت بالایی دارد. این گام کمک می‌کند متغیرهایی را که ممکن است نویز غیرضروری تولید کرده یا عملکرد مدل را کاهش دهند، تشخیص دهیم. تجزیه و تحلیلی که این‌جا انجام می‌شود به نوع جفت‌داده‌ای که انتخاب کرده‌ایم بستگی دارد.

نوع جفت‌دادهپیوسته و پیوستهپیوسته و گسستهگسسته و گسسته
 نمودار پراکندگینمودار جعبه‌ای متغیر پیوسته با توجه به متغیر گسستهآزمون خی‌دو ارتباط بین دو متغیر
روش‌های تحلیلینقشه‌ی حرارتی همبستگیآزمون Z یا T برای بررسی این نکته که آیا میانگین دسته‌های مختلف شبیه هستند یا خیرجداول دوراهه با فراوانی و سهم‌ها
 جدول همبستگیآزمون ANOVA برای بررسی این نکته که آیا میانگین گروه‌های مختلف به هم شبیه است یا خیرنمودار میله‌ای متراکم برای هر کدام از متغیرهای گسسته

4- مدیریت مقادیر گم‌شده: مقادیر گم‌شده می‌توانند به دلیل داده‌های غیرموجود یا خطاهای دستی در دیتاست به وجود آمده باشند. تشخیص و مدیریت این مقادیر اهمیت زیادی دارد، زیرا تأثیر تعیین‌کننده‌ای روی عملکرد مدل خواهد گذاشت. روش‌هایی که می‌توان برای مدیریت این مقادیر به کار برد در جدول زیر به صورت خلاصه بیان شده‌اند:

روشنحوه‌ی کارکرد
حذف·       حذف لیستی: در این روش کل ردیف یا نمونه‌ای که مقدار گم‌شده به آن تعلق دارد حذف می‌شود. این روش اندازه‌ی نمونه را کاهش می‌دهد، اما اجرای آن بسیار آسان است.

 

·       حذف جفتی: در این روش، مکان داده‌ی گم‌شده از ستون حذف می‌شود. این روش باعث می‌شود اندازه‌ی نمونه برای متغیرهای گوناگون، نابرابر باشد.

جای‌گذاری میانگین/ میانه/ نمادر این روش، یکی از پارامترهای میانگین/ میانه/ نما (هرکدام که برای متغیر موجود مناسب‌تر بود) در جای خالی مقدار گم‌شده قرار می‌گیرد.
پیش‌بینییک الگوریتم یادگیری ماشینی مناسب برای پیش‌بینی مقادیر گم‌شده به کار می‌رود. در نتیجه دو مجموعه داده به دست می‌آید که در یکی مقادیر گم‌شده وجود دارد و در دیگری نه. از دیتاستی که همه‌ی داده‌ها را دارد برای آموزش مدل یادگیری ماشینی استفاده می‌شود و مقادیر گم‌شده‌ی دیتاست دیگر، پیش‌بینی و جای‌گذاری می‌شوند.
جای‌گذاری مورد مشابهدر این روش، گروه‌هاِ مرتبط (برای مثال بالاترین سطح تحصیلات) مشخص می‌شوند و سپس میانگین (مثلاً اگر درآمد مقدار گم‌شده باشد) بر اساس میانگین آن گروه دیگر جای‌گذاری می‌شود.

5- مدیریت مقادیر تکراری: در این گام، نمونه‌های تکراری از دیتاست حذف می‌شوند. مقادیر تکراریDuplicate values می‌توانند کارآمدی مدل را کاهش دهند.

6- مدیریت مقادیر پرت: داده‌های پرت، مقادیری هستند که به صورت غیرطبیعی از سایر مقادیر ستون خود کوچک‌تر یا بزرگ‌تر هستند. برای مثال، فرض کنید ارزش خالصNet worth  افراد ساکن در یک منطقه را اندازه می‌گیریم و مقداری بسیار بزرگ در میان این داده‌ها پیدا می‌کنیم؛ این می‌تواند بدین معنا باشد که آن مورد خاص یک تاجر پولدار یا مدیر عالی یک سازمان است که در آن منطقه زندگی می‌کند. داده‌های پرت لزوماً همیشه رخ نمی‌دهند؛ وجود آن‌ها می‌تواند به دلیل خطای دفتری هنگام ورود داده‌ها باشد. در جدول زیر روش‌های مدیریت مقادیر پرت را مشاهده می‌کنید:

 تشخیصمدیریت
تشخیص تک متغیریاستفاده از نمودارهای جعبه‌ای یا هیستوگرام‌ها که داده‌های پرت را نشان می‌دهند. 

 

حذف نمونه‌ها، پوشاندن مقادیر پرت در چارک‌ بالاتر (Q4) یا پایین‌تر (Q1)، دسته‌بندی (binning) مقادیر

تشخیص دو متغیریاستفاده از نمودار پراکندگی در یک فضای n بُعدی که مقادیر پرت و غیرعادی را مشخص می‌کند. 

7- تبدیل متغیرها: متغیرهایی که با آن‌ها سروکار داریم همیشه در حالت مناسب و ایده‌آل قرار ندارند. ممکن است لازم باشد آن‌ها را وارد یک مقیاس رایج کنیم، واریانس ستون را کاهش دهیم، رابطه‌ی بین آن‌ها را خطی کنیم، و یا موارد دیگری از این دست. برخی از این روش‌ها را در جدول پایین می‌بینید:

تبدیلروش استفاده‌شده
تبدیل خطیتبدیل خطی رابطه‌ی خطی بین متغیرها را حفظ می‌کند. از روش‌هایی که برای تبدیل خطی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضرب، جمع، تقسیم بر یک یا چند مقدار.
تبدیل غیرخطیمقادیر متغیرها را با استفاده از لگاریتم، جذر، واروونه‌سازی و … تبدیل می‌کنند. این روش‌ها به کاهش سوگیری، کجی و داده‌های پرت موجود در دیتاست کمک می‌کنند.

میانگین امتیاز / 5. تعداد ارا :

مطالب پیشنهادی مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.