آموزش
آموزش پردازش زبان طبیعی

آموزش پردازش زبان طبیعی با اکوسیستم هاگینگ فیس ؛ تنظیم مدل از‌پیش آموزش‌دیده (قسمت اول فصل سوم)

در فصل دوم دوره آموزش پردازش زبان طبیعی، نحوه‌ی استفاده از توکن‌کننده‌ها و مدل‌هایِ از پیش آموزش یافته برای انجام پیش‌بینی بررسی شد. ...