الگوریتم خوشه‌بندی
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

پنج الگوریتم خوشه‌بندی برتر که متخصصین علوم داده باید بدانند

خوشه‌بندی یکی از تکنیک‌های یادگیری ماشین است که به گروه‌بندی نقطه‌ داده‌‌ها می‌پردازد. چنان‌چه مجموعه‌ای از نقطه‌داده‌ها داشته باشیم، می‌توانیم با اجرای یکی ...